Publish 1

by Fotobook DUMMIES Day with Liszt Chang, Su Hsiang, Zoe Huang, Hsu Nai Wen, Lin Hsuan Lang, Reirei Chang, Zienn Lin, Huang Huang Chih, Archi Chang, Liu Hsing Yu, Ding Pao Yen, Hsu Chih Yu, Wu Chi Sheng, Huang Shao Ying, Mary Lee, Liu Chih Hung, Karuna Yang, Harry Ke, Sid and Geri, Lo Yi Fan, Cheng Sen Yu, Hsu We Te, Doudou Hsueh, Shauba Chang, Tag, That Alright, R8 Studio, Sunchoya, Elina Eihmane

40 pp.
Edition: 20
Width: 15.6 cm
Length: 21 cm
Language(s): zh
Edited and published by Fotobook DUMMIES Day 
Printed at Datong District, Taipei, on 17th August 2019